Profi-technika.cz


GDPR - v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 platného od 25.5.2018

I.

Podle Článku 13., odst.2 e) zákazník registrací a založením zákaznického účtu poskytuje a dodavatel zpracovává tyto údaje :
a) Jméno, Příjmení, Ulice, Město, PSČ
b) Název a sídlo firmy, IČ, DIČ
c) Telefonní číslo, e-mail
d) Název zboží a jeho specifikaci
e) Údaje jsou nezbytné pro uzavření a plnění kupní smlouvy, v případě nevyplnění jednoho nebo více údajů zboží nemůže být dodáno
f) Údaje jsou použity výhradně pro zpracování objednávky, fakturaci a dodání zboží
g) Údaje jsou poskytovány na dobu trvání obchodní činnosti Profi-technika.cz, není-li souhlas odvolán


II.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů a výmaz dat:
1. Zákazník má možnost odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a zažádat o zrušení zákaznického účtu
a) data uložená při registraci uživatele viz. bod I. a), b), c) bez realizované objednávky budou na žádost zákazníka smazána z databáze
b) data uložená při uzavření kupní smlouvy a realizované objednávce lze vymazat po uplynutí zákonné lhůty dle Zákona o účetnictví, Předpis 563/1991Sb., § 31

2. Zákazník zašle odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu profitechnika.cz@email.cz
a) ze stejné e-mailové adresy na kterou je zákaznický účet registrován
b) z jiné e-mailové adresy sdělí celé registrační údaje pro ověření

3. Odvolání souhlasu 1. a), b) bude provedeno ve lhůtě 30 dní a zákazník obdrží informace o způsobu zpracování


III.

GDPR v bodech I., II. není součástí obchodních podmínek Profi-technika.cz a získané údaje nejsou poskytované třetím stranám pro marketingové ani jiné účely.